การได้ยินบกพร่อง (Hearing Loss)

Last updated: 2021-03-03  |  114 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การได้ยินบกพร่อง (Hearing Loss)

การได้ยินบกพร่อง (Hearing loss)

การได้ยินตามปกติเกิดขึ้นจากเสียงที่ผ่านเข้าในหูทั้ง 3 ชั้น ซึ่งประกอบด้วย หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน โดยส่งผ่านเส้นประสาทไปยังสมองเพื่อแปลความหมาย ดังนั้นหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นในหูชั้นใดชั้นหนึ่ง สามารถส่งผลให้มีอาการการได้ยินเสียงผิดปกติได้

การได้ยินบกพร่องแบ่งได้เป็น 2 แบบ

1. การนำเสียงบกพร่อง (CHL, Conductive Hearing Loss)

คือ การได้ยินผิดปกติจากการนำเสียง

เกิดจากความผิดปกติของ

  • หูชั้นนอก เข่น ขี้หูตัน หูชั้นนอกอักเสบ รูหูตีบ/ตัน
  • หูชั้นกลาง เช่น เยื่อแก้วหูทะลุ หูชั้นกลางอักเสบ น้ำคั่งในหูชั้นกลาง กระดูกหูติด/หลุด

ผู้ป่วยมักมีการอาการการได้ยินแย่ลง พูดเสียงเบาลง อาจอมีเสียงตัวเองก้องในหูเวลาพูด

การรักษาขึ้นกับสาเหตุของโรค

 

2. ประสาทหูเสื่อม (SNHL, Sensorineural hearing loss)

คือ การได้ยินบกพร่องจากความเสื่อมของหูชั้นใน หรือเส้นประสาทหู

ส่วนใหญ่พบได้ในผู้ใหญ่ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

สาเหตุโดยมากจะเกิดจากความเสื่อมตามอายุ

อาการที่พบบ่อย คือ

  • การได้ยินแย่ลง โดยเฉพาะเวลาที่อยู่ในที่ที่มีเสียงรบกวน
  • รู้สึกว่าได้ยินแต่จับใจความไม่ได้
  • มีเสียงดังหึ่งๆในหู
  • อาจมีอาการเวียนศีรษะ หรือบ้านหมุนได้
การปฎิบัติตัวเมื่อเป็นประสาทหูเสื่อม

1.หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่เสียงดัง

2.หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีผลต่อหูชั้นใน เช่น ยา Aspirin Aminoglycosides

3.ควบคุมโรคประจำตัวให้ดี เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคไต

4.กรณีการได้ยินไม่เปลี่ยนแปลง แนะนำตรวจการได้ยินทุก 1-2ปี กรณีรู้สึกการได้ยินแย่ลง หรือมีเสียงดังในหูเพิ่มขึ้น แนะนำให้มาตรวจหาสาเหตุ

5.พิจารณาใส่เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aid) กรณีมีปัญหาในการสื่อสาร

6.พิจารณาใส่ประสาทหูเทียม (Cochlea Implant) กรณีเข้าเกณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com