หูชั้นกลางอักเสบ (Otitis media)

Last updated: Sep 23, 2020  |  50 จำนวนผู้เข้าชม  |  หูชั้นกลางอักเสบ (Otitis media)

otitis media

หูชั้นกลางอักเสบ เป็นโรคที่พบได้ทุกเพศ ทุกวัย พบบ่อยในเด็ก เนื่องจากสรีระของหูชั้นกลางและท่อปรับความดันยังไม่โตเต็มที่ ผู้ป่วยมักมีอาการปวดหู หูอื้อ มีน้ำหนองออกจากหู มักตรวจพบเยื่อแก้วหูมีลักษณะผิดปกติไปจากเดิม

normal tympanic membrane

หูชั้นกลาง

 • ประกอบด้วย เยื่อแก้วหู กระดูกค้อน ทั่ง โกลน 
 • มีท่อปรับความดัน (Eustachian tube) เชื่อมระหว่างหูชั้นกลาง และหลังโพรงจมูก
 • มีหน้าที่นำเสียง

หูชั้นกลางอักเสบ แบ่งได้ตามระยะเวลาที่เป็น และลักษณะที่ตรวจพบได้ดังนี้

 • หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (AOM, Acute Otitis Media)
 • น้ำคั่งในหูชั้นกลาง (OME, Otitis Media with Effusion)
 • หูชั้นกลางอักเสบรื้อรัง (COM, Chronic Otitis Media)

อาการของหูชั้นกลางอักเสบ

 • การได้ยินแย่ลง
 • มีน้ำ/หนองออกจากหู
 • ปวดหู มักพบในรายที่เป็นเฉียบพลัน

สาเหตุของหูชั้นกลางอักเสบ

 • การอักเสบ/ติดเชื้อของทางเดินหายใจ เช่น ภูมิแพ้ หวัด ไซนัสอักเสบ
 • ท่อปรับความดันอุดตัน (Eustachian tube obstruction) จากก้อนหลังโพรงจมูก เช่น มะเร็งหลังโพรงจมูก ต่อมอดีนอยด์โต

การรักษาและการปฎิบัติตัว

 1. ห้ามน้ำเข้าหู งดปั่นหู 
 2. การทำความสะอาดหู (ear toilet) ในกรณีที่มีน้ำ/หนอง
 3. การรักษาด้วยยา เช่น ยาต้านจุลชีพ ยาหยอดหู ยารักษาโรคหวัด
 4. การผ่าตัด ขึ้นอยู่กับสาเหตุ ความรุนแรง และความเรื้อรังของโรค

Powered by MakeWebEasy.com