ก้อนที่ต่อมไทรอยด์ (Thyroid Nodule)

Last updated: Sep 12, 2020  |  7 จำนวนผู้เข้าชม  |  ก้อนที่ต่อมไทรอยด์ (Thyroid Nodule)

ก้อนที่ต่อมไทรอยด์ (Thyroid Nodule)

ก้อนที่ต่อมไทรอยด์ (Thyroid Nodule) เป็นก้อนที่คอด้านหน้า อาจเป็นก้อนเดี่ยว หรือหลายๆก้อนได้ ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ ก้อนที่พบมักไม่ร้ายแรง โอกาสเป็นมะเร็งพบได้ประมาณ 5%

ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland)

  • ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมที่ผลิตไทรอยด์ฮอร์โมน มีรูปร่างคล้ายผีเสื้อ อยู่บริเวณคอด้านหน้า ใต้ลูกกระเดือก
  • ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ มีได้ตั้งแต่ การทำงานของต่อมไทรอยด์ที่ผิดปกติไป ต่อมไทรอยด์มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือเป็นก้อนที่่ต่อมไทรอยด์

สาเหตุของก้อนที่ต่อมไทรอยด์

1.เนื้อไทรอยด์โตขึ้น (nodular goitre)

2.ถุงน้ำหรือซีสต์ที่ต่อมไทรอยด์ (thyroid cyst)

3.การอักเสบของต่อมไทรอยด์ (thyroiditis)

4.ไทรอยด์ทำงานมากผิดปกติ (toxic nodular goitre)

5.มะเร็งต่อมไทรอยด์ (CA thyroid) พบได้ประมาณ 5% ของก้อนที่ต่อมไทรอยด์

ความเสี่ยงต่อการเป็นก้อนที่ต่อมไทรอยด์

1.ประวัติก้อนที่ต่อมไทรอยด์ในครอบครัว

2.เพศหญิง

3.อายุมากขึ้น

4.ประวัติการฉายแสงที่ศีรษะและลำคอ

ความเสี่ยงที่บ่งชี้ถึงมะเร็งต่อมไทรอยด์

1.มีอาการร่วมดังนี้

  • เสียงแหบ หายใจไม่สะดวก
  • กลืนติด กลืนอาหารลำบาก สำลัก
  • มีก้อนอื่นข้างลำคอ

2.เพศชาย

3.อายุน้อยกว่า 15 ปี หรืออายุมากกว่า 45ปี

4.มีประวัติมะเร็งไทรอยด์ในครอบครัว หรือเคยได้รับการฉายแสงบริเวณศีรษะและลำคอ

การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

1.ประวัติ และตรวจร่างกายโดยละเอียด

2.เจาะเลือดตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์

3.เจาะตรวจเนื้อเยื่อจากต่อมไทรอยด์

การรักษาอาการก้อนที่ต่อมไทรอยด์ในกรณีที่ต่อมไทรอยด์ทำงานปกติ

1.ยาเสริมฮอร์โมนไรอยด์ ในกรณีที่ผลเจาะชิ้นเนื้อไม่พบความผิดปกติ

2.ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ ในกรณีสงสัยมะเร็ง หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา 

 

Powered by MakeWebEasy.com