บทความทางการแพทย์


การได้ยินตามปกติเกิดขึ้นจากเสียงที่ผ่านเข้าในหูทั้ง 3 ชั้น ซึ่งประกอบด้วย หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน โดยส่งผ่านเส้นประสาทไปยังสมองเพื่อแปลความหมาย ดังนั้นหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นในหูชั้นใดชั้นหนึ่ง สามารถส่งผลให้มีอาการการได้ยินเสียงผิดปกติได้

หูชั้นนอกอักเสบ (otitis externa) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในทุกช่วงอายุ ผู้ป่วยมักมีอาการปวดหู หูอื้อ อาจมีน้ำหนองออกจากหู มักเป็นหลังว่ายน้ำ หรือแคะหู

หูชั้นกลางอักเสบ เป็นโรคที่พบได้ทุกเพศ ทุกวัย พบบ่อยในเด็ก เนื่องจากสรีระของหูชั้นกลางและท่อปรับความดันยังไม่โตเต็มที่ ผู้ป่วยมักมีอาการปวดหู หูอื้อ มีน้ำหนองออกจากหู มักตรวจพบเยื่อแก้วหูมีลักษณะผิดปกติไปจากเดิม

ก้อนที่ต่อมไทรอยด์ (Thyroid Nodule) เป็นก้อนที่คอด้านหน้า อาจเป็นก้อนเดี่ยว หรือหลายๆก้อนได้ ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ ก้อนที่พบมักไม่ร้ายแรง โอกาสเป็นมะเร็งพบได้ประมาณ 5%

นอนกรน แค่หายใจเสียงดังหรือมีอันตรายมากกว่านั้น เป็นโรคหรือไม่ อาการนอนกรน (Snoring) เป็นภาวะที่พบได้บ่อย สามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็ก สาเหตุมักเกิดจากการอุดกั้นของทางเดินหายใจ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโรคหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ได้

ทุกวันนี้ปัญหามลพิษทางอากาศเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จมูกซึ่งเป็นด่านแรกในการกรองอากาศเข้าสู่ร่างกาย จึงต้องทำงานหนักมากขึ้น การล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะแบ่งเบาภาระให้จมูก

เลือดกำเดาไหล เป็นภาวะที่พบได้บ่อยทุกช่วงอายุ มักเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยกังวลได้ โดยเฉพาะเมื่อเป็นซ้ำบ่อยๆ

โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบบ่อยในคนไทย เกิดจากร่างกายมีปฏิกิริยาไวต่อสารก่อภูมิแพ้ (ปกติคนทั่วไปไม่แพ้สารนี้) ซึ่งจะทำให้เกิดอาการแพ้ตามระบบนั้นๆ เช่น ผื่นคัน เคืองตา คันจมูก ไอหอบ สาเหตุเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

เพราะการรักษาโรคภูมิแพ้ที่ดีที่สุด คือการหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ การตรวจหาภูมิแพ้จะช่วยให้ผู้ป่วยทราบว่าตัวเองแพ้อะไร

ไรฝุ่นเป็นตัวการสำคัญในการผลิตสารก่อภูมิแพ้(มูลของไรฝุ่น)ที่พบบ่อย ไรฝุ่นเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า

หู นอกจากจะทำหน้าที่รับเสียงแล้วยังทำหน้าที่เรื่องการทรงตัวด้วย คนส่วนใหญ่มักดูแลทำความสะอาดช่องหูไม่ถูกต้อง จนเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆตามมา เช่น ขี้หูตัน แผลถลอกในช่องหู หูชั้นนอกอักเสบ

ปัจจุบันโรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่พบบ่อยในช่วงวัยทำงาน เนื่องจากลักษณะการดำเนินชีวิตทำให้มีความเสี่ยงสูงขึ้น เช่น การทานมื้อเย็นดึก การทานอาหารมื้อใหญ่

Tonsillolith หรือนิ่วที่ต่อมทอนซิล พบเป็นก้อนขาวๆติดที่ทอนซิล เกิดจากเศษอาหารเข้าไปบริเวณร่องที่ทอนซิล(tonsillar crypt)

ทอนซิล เป็นต่อมน้ำเหลืองที่อยู่บริเวณโคนลิ้นทั้ง 2ข้าง มีหน้าที่ดักจับเชื้อโรคในช่องปากและลำคอ

Powered by MakeWebEasy.com