รูหน้าหู (preauricular pit)

คนไข้มาด้วยก้อนหน้าหู ประวัติมีรูหน้าหูตั้งแต่เกิด เคยอักเสบจนเป็นหนองหลายครั้ง จนต้องกรีดระบายหนองเรื่อยๆ ตำแหน่งที่เคยกรีดระบายหนองนูนเป็นก้อนแข็ง
คนไข้ที่มีรูหน้าหูแบบนี้ แนะนำผ่าตัดออกนะคะ เพื่อป้องกันการอักเสบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังค่ะ ทั้งนี้รายละเอียดการผ่าตัดขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละราย
Visitors: 17,155