เลือดกำเดาไหล Epistaxis

     อาการเลือดกำเดาไหล หรือ Epistaxis หมายถึง การที่มีเลือดออกจากโพรงจมูก ทางด้านหน้าหรือด้านหลังโพรงจมูก อาจออกข้างเดียว หรือสองข้างก็ได้ สามารถพบได้ทุกเพศและทุกวัย มักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง

สาเหตุที่พบได้บ่อย

 • แผลถลอกบริเวณส่วนหน้าของโพรงจมูก มักเกิดจากการแคะจมูก การใช้ยาในจมูก

    รูป : แผลถลอกบริเวณผนังกั้นจมูก

          

 • การอักเสบในช่องจมูก ทำให้มีเลือดมาเลี้ยงเยอะขึ้น อาจเกิดเลือดออกได้เวลาไอ จามแรงๆ
 • ผนังกั้นจมูกคด ผู้ป่วยมักมีเลือดกำเดาไหลในจมูกข้างที่แคบ
 • เนื้องอกในโพรงจมูก/หลังโพรงจมูก
 • ภาวะอื่นๆ เช่น

          - ภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติ

          - การรับประทานยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดเช่น aspirin

          - โรคความดันโลหิตสูง

          - โรคที่มีความผิดปกติของหลอดเหลือด

          - อุบัติเหตุบริเวณศีรษะและใบหน้า

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 • ให้ผู้ป่วยบีบจมูกให้แน่นเป็นเวลา 5-10นาที หายใจทางปาก ร่วมกับประคบเย็นบริเวณดั้งจมูก
 • หลีกเลี่ยงการใส่กระดาษทิชชู่เข้าไปในรูจมูก เนื่องจากอาจทำให้แผลในด้านในฉีกขาดมากขึ้น
 • หากมีเลือดไหลลงคอ ควรบ้วนใส่แก้วไว้เพื่อดูปริมาณเลือดที่ออก
 • หลังเลือดหยุดแล้ว

         - หลีกเลี่ยงการแคะจมูกและสั่งน้ำมูกแรงๆ

         - ควรนอนพัก(หมอนสูง) ร่วมกับประคบเย็นต่ออีก 10-30 นาที

 • กรณีเลือดไม่หยุด ควรมาพบแพทย์ทันที

สังเกตอาการเบื้องต้นก่อนพบแพทย์

 • เลือดออกบ่อย ๆ หรือจำนวนมาก
 • เลือดออกข้างเดียวเรื้อรัง
 • มีอาการอื่น ๆ ร่วมเช่น หน้ามืดจะเป็นลม
Visitors: 17,744