แผลเป็นนูน

แผลเป็นนูนพบได้บ่อยจากผิวหนังที่เป็นแผล ไม่ว่าจะเป็นจากแผลเจาะหู แผลถลอก หรือแผลผ่าตัด คนไข้มักมีอาการคันบริเวณแผลเป็นนูนร่วมด้วย

การรักษามี 2วิธี
1.การฉีดยาสลายคีลอยด์ เหมาะกับแผลเป็นนูนขนาดเล็ก และขั้วใหญ่ เช่น แผลเป็นนูนจากการผ่าตัด ทั้งนี้จำนวนครั้งของการฉีดขึ้นกับขนาดและความแข็งของแผลเป็นนูน
2.การผ่าตัดเอาคีลอยด์ออก เหมากับแผลเป็นนูนมีขนาดใหญ่ ร่วมกับขั้วมีขนาดเล็ก มักพบในคีลอยด์ที่เกิดจากรูเจาะหู หลังผ่าตัดต่องฉีดยาสลายคีลอยด์ต่ออีกระยะหนึ่ง

คีลอยด์(Keloid) เกิดจากแผลเป็นที่โตขึ้นผิดปกติแต่ไม่ใช่เนื้อร้าย สามารถรักษาได้ด้วยการฉีดยาเพื่อให้ก้อนยุบลง หากก้อนใหญ่อาจพิจารณาให้ผ่าตัดออก หรือต้องใช้การรักษาร่วมกันเพื่อให้ผลการรักษาที่ดีเพราะคีลอยด์มักมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อีก

คีลอยด์(Keloid) เกิดจากแผลเป็นที่โตขึ้นผิดปกติแต่ไม่ใช่เนื้อร้าย สามารถรักษาได้ด้วยการฉีดยาเพื่อให้ก้อนยุบลง หากก้อนใหญ่อาจพิจารณาให้ผ่าตัดออก หรือต้องใช้การรักษาร่วมกันเพื่อให้ผลการรักษาที่ดีเพราะคีลอยด์มักมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อีก

Visitors: 15,702