เสริมคาง

รูปเปรียบเทียบก่อนทำ และหลังทำทันที
ในรายนี้มีปัญหาคางถอยไปด้านหลัง ร่วมกับคางสั้น ต้องการเสริมคางให้ดูยาวขึ้น ให้ใบหน้ามีมิติสมดุลขึ้น
โดยทั่วไป การเสริมคางด้วยซิลิโคน สามารถทำผ่าตัดได้ 2แบบ
 
1. แผลใน คือ การเปิดแผลจากในช่องปาก ข้อดี คือ ไม่มีแผลเป็นที่ผิวหนัง ไม่ต้องทำแผล ไม่ต้องตัดไหมเนื่องจากใช้ไหมละลายในการปิดแผล อาจรู้สึกเคืองเล็กน้อยเวลาทานอาหารได้
2. แผลนอก คือ การลงแผลที่ผิวหนังบรืเวณใต้คางเพื่อเสริมซิลิโคน แม้แผลผ่าตัดจะอยู่บริเวณใต้คางทำให้มองไม่เห็น แต่มักรู้สึกถึงแผลเป็นเมื่อสัมผัสโดน
 
Visitors: 15,702