เยื่อแก้วหูทะลุ

เยื่อแก้วหูทะลุ นอกจากจะทำให้การได้ยินแย่ลงแล้ว ยังส่งผลให้มีการติดเชื้อที่หูชั้นกลางได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
ในรูปจะสังเกตเห็นว่า มีเยื่อแก้วหูทะลุ ร่วมกับมีหนองบริเวณช่องหูและเยื่อแก้วหู
การส่องกล้องตรวจหู ทำให้วินิจฉัยเป็นไปได้อย่างถูกต้อง มีความแม่นยำ และยังช่วยให้ผู้รับการรักษาเข้าใจในตัวโรคได้ดีและตัดสินใจแนวทางในการรักษาได้เหมาะสมมากขึ้นค่ะ 

Visitors: 15,702