หูชั้นกลางอักเสบ Otitis Media

หูชั้นกลางอักเสบ

     เป็นโรคที่พบได้ทุกเพศทุกวัย พบบ่อยในเด็ก เนื่องจากสรีระของหูชั้นกลางและท่อปรับความดันยังไม่โตเติมที่ ผู่ป่วยมักมีอาการปวดหู หูอื้อ มีน้ำหนองออกจากหู มักตรวจพบเยื่อแก้วหูมีลักษณะผิดปกติไปจากเดิม

 

 

หูชั้นกลาง

ประกอบด้วย เยื่อแก้วหู กระดูกค้อน ทั่ง โกลน

 • มีหน้าที่นำเสียง
 • มีท่อปรับความดัน (Eustachian Tube) เชื่อมระหว่างหูชั้นกลาง และหลังโพรงจมูก

หูชั้นกลางอักเสบ แบ่งได้ตามระยะเวลาที่เป็น และลักษณะที่ตรวจพบได้ดังนี้

 • หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (AOM , Acute Otitis Media)
 • น้ำคั่งในหูชั้นกลาง (OME, Otitis Media With Effusion)
 • หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง (COM, Chronic Media)

อาการของหูชั้นกลางอักเสบ

 • การได้ยินแย่ลง
 • มีน้ำ / หนองออกจากหู
 • ปวดหู มักพบในรายที่เป็นเฉียบพลัน

สาเหตุของหูชั้นกลางอักเสบ

 • การอักเสบ / ติดเชื้อของทางเดินหายใจ เช่น ภูมิแพ้ หวัด ไซนัสอักเสบ
 • ท่อปรับความดันอุดตัน (Eustachian Tube Obstruction) จากก้อนหลังโพรงจมูก เช่น มะเร็งหลังโพรงจมูก ต่อมอดีนอยด์โต

การรักษาและการปฏิบัติตัว

 • ห้ามน้ำเข้าหู งดปั่นหู
 • การทำความสะอาดหู (Ear toilet) ในกรณีที่มีน้ำ / หนอง
 • การรักษาด้วยยา เช่น ยาต้านจุลชีพ ยาหยอดหู ยารักษาโรคหวัด
 • การผ่าตัด ขึ้นอยู่กับสาเหตุ ความรุนแรง และความเรื้องรังของโรค

 

 

 

 

Visitors: 17,155