วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่     

     ไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่เรื่องธรรมดา  ป้องกันได้ด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ช่วยลดความรุนแรงของโรค  ลดการเสียชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก  สตรีครรภ์  ผู้สูงอายุแลผู้มีโรคประจำตัว

Visitors: 17,155