นิ่วทอนซิล Tonsillolith

Tonsillolith หรือนิ่วที่ต่อมทอนซิล พบเป็นก้อนขาวๆติดที่ทอนซิล เกิดจากเศษอาหารเข้าไปบริเวณร่องที่ทอนซิล (tonsillar crypt)

อาการของโรค

       - มีกลิ่นปาก

       - รู้สึกเหมือนมีอะไรติดในลำคอ

การรักษา

  • ดูแลสุขภาพในช่องปาก บ้วนปาก แปรงฟันหลังอาหาร
  • การดันให้ก้อนขาวๆหลุดจากทอนซิล สามารถทำได้หลายวิธี

          - ใช้นิ้วนวดคลึงบริเวณใต้มุมขากรรไกรล่าง

          - ใช้นิ้วกดบริเวณส่วนล่างของทอนซิลแล้วดันขึ้น

    ทั้งนี้ วิธีข้างต้นไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เนื่องจากร่องที่ทอนซิลยังคงอยู่

  • การผ่าตัด มี 2 วิธี

          - Tonsillotomy เป็นการจี้ผิวทอนซิลเปิดขอบร่องที่ทอนซิลให้กว้างมากขึ้น เพื่อไม่ให้ห้เศษอาหารไปติดได้ วิธีการจี้มีหลากหลายเช่น ใช้              กรดจี้ ใช้เลเซอร์ วิธีนี้ผู้ป่วยมีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้อีก

          - Tonsillectomy เป็นการผ่าตัดเอาทอนซิลออก อุปกรณืมี่ใช้ในการผ่าตัดมีหลากหลาย เช่น การใช้จี้ไฟฟ้า การใช้เลเซอร์                            การใช้ Harmonic scarpel เป็นการรักษาที่หายขาด

Visitors: 17,155