ก้อนที่ต่อมไทรอยด์ Thyroid Nodule

        ก้อนที่ต่ออมไทรอยด์ (Thyroid Nodule) เป็นก้อนที่คอด้านหน้า อาจเป็นก้อนเดี่ยว หรือหลายๆก้อนได้ ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ ก้อนที่พบมักไม่ร้ายแรง โอกาสเป็นมะเร็งพบได้ประมาณ 5%

 

ต่อมไทรอยด์ (Thyroid Gland)

        - ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมที่ผลิตไทรอยด์ฮอร์โมน มีรูปร่างคล้ายผีเสื้อ อยู่บริเวณคอด้านหน้า ใต้ลูกกระเดือก

        - ความผิดของต่อมไทรอยด์ มีตั้งแต่ การทำงานของต่อมไทรอยด์ที่ผิดปกติไป ต่อมไทรอยด์มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือเป็นก้อนที่ต่อมไทรอยด์

สาเหตุของก้อนที่ต่อมไทรอยด์

         - เนื้อไทรอยด์โตขึ้น (Nodular Goiter)

         - ถุงน้ำหรือซีสต์ที่ต่อมไทรอยด์ (Thyro Cyst)

         - ไทรอยด์ทำงานผิดปกติ (Toxic Nodular Goitre)

         - มะเร็งต่อมไทรอยด์ (CA thyroid) พบได้ประมาณ 5% ของก้อนที่ต่อมไทรอยด์

ความเสี่ยงต่อการเป็นก้อนที่ต่อมไทรอยด์

         - ประวัติก้อนที่ต่อมไทรอยด์ในครอบครัว

         - เพศหญิง

         - อายุมากขึ้น

         - ประวัติการฉายแสงที่ศีรษะและลำคอ

ความเสี่ยงที่บ่งชี้ถึงมะเร็งต่อมไทรอยด์

   1. ประวัติก้อนที่ต่อมไทรอยด์ในครอบครัว

         - เสียงแหบ หายใจไม่สะดวก

         - กลืนติด กลืนอาหารลำบาก สำลัก

         - มีก้อนอื่นข้างคอ

   2. เพศชาย

   3. อายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 45 ปี

   4. มีประวัติมะเร็งไทรอยด์ในครอบครัว หรือเคยได้รับการฉายแสงบริเวณศีรษะและลำคอ

การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

          - ประวัติ และตรวจร่างกายโดยละเอียด

          - เจาะเลือดตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์

          - เจาะตรวจเนื้อเยื่อจากต่อมไทรอยด์

การรักษาอาการก้อนที่ต่อมไทรอยด์ในกรณีที่ต่อมไทรอยด์ทำงานปกติ

          - ยาเสริมฮอร์โมนไรอยด์ ในกรณีที่ผลเจาะชิ้นเนื้อไม่พบความผิดปกติ

          - ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ ในกรณีสงสัยมะเร็ง หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา  

Visitors: 17,155