Jintana Clinic - จินตนาคลินิก หู คอ  จมูก เสริมความงาม

          

บทความทางการแพทย์

 • การได้ยินบกพร่อง Hearing Loss
  การได้ยินตามปกติเกิดขึ้นจากเสียงที่ผ่านเข้ามาในหูทั้ง 3 ชั้น ซึ่งประกอบด้วย หูชั้นนอก หูชั้นกลาง...
 • หูชั้นนอกอักเสบ Otitis Externa
  หูชั้นนอกอักเสบ คือ การอักเสบของช่องหู อาจพบว่ามีหนองร่วมด้วย มักส่งผลให้การได้ยินผิดปกติไป พบได้บ่...
 • หูชั้นกลางอักเสบ Otitis Media
  หูชั้นกลางอักเสบ เป็นโรคที่พบได้ทุกเพศทุกวัย พบบ่อยในเด็ก เนื่องจากสรีระของหูชั้นกลางและท่อปรับควา...
 • ก้อนที่ต่อมไทรอยด์ Thyroid Nodule
  ก้อนที่ต่ออมไทรอยด์ (Thyroid Nodule) เป็นก้อนที่คอด้านหน้า อาจเป็นก้อนเดี่ยว หรือหลายๆก้อนได้ ส่...
Visitors: 17,742